به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های ناشنوایان ، بر اساس احکام صادره از سوی سید مصطفی کریمی رئیس این فدراسیون :

احسان سلگی به عنوان مسئول کمیته روابط عمومی و امور فرهنگی ، سعید سلگی مسئول کمیته فنی و مسابقات و مجتبی طولابی مسئول کمیته آموزش و پژوهش و آمار منصوب گردیدند.