به گزارش خبرگزاری ایپنا و به نقل از  روابط عمومی فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا؛ در حکم فاطمه هاشمی به خادمعلی تهذیبی آمده است: با عنایت به پیشنهاد مدیرکل محترم ورزش و جوانان منطقه آزاد اروند به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا منطقه منصوب می شوید.

شایسه است به استناد تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین نامه هیات های ورزشی استان ها حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تمهیدات لازم را برای  انجام امور قانونی مربوط و برگزاری مجمع عمومی به منظور انتخاب رییس هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا با هماهنگی مدیرکل محترم ورزش و جوانان منطقه و اين فدراسيون معمول فرماييد.