* پرسپولیس در فصل گذشته در ۱۵ مسابقه لیگ برتر میزبان بود (بازی پرسپولیس و سیاه جامگان بدون تماشاگر برگزار شد).

*آمار دقیقی که ناظران سازمان لیگ از تعداد تماشاگران پرسپولیس در ۱۴ بازی گزارش داده‌اند ۶۵۸ هزار و ۵۰۰ نفر بوده است.

*فصل گذشته ۵۱۲ هزار و ۶۴۸ قطعه بلیت برای مسابقات پرسپولیس فروخته شده که درآمد حاصل از فروش این تعداد بلیت ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است که پس از کسر ۳۵درصد شرکت برهان مبین، هزینه های نیروی انتظامی، شرکت واحد اتوبوسرانی، ۱۰ درصد فدراسیون فوتبال، ۵ درصد سازمان لیگ و ۵ درصد هیات فوتبال استان تهران درآمد حاصله پرسپولیس از این رقم ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده.

*سازمان لیگ این درآمد پرسپولیس را از بدهی های باشگاه نزد سازمان لیگ کسر کرده و باشگاه پرسپولیس ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان دیگر به سازمان لیگ بدهکار است.

آنچه که در گزارش سازمان لیگ نیامده

*شرکت برهان مبین مجری بلیت فروشی اینترنتی بازی های پرسپولیس به تنهایی ۱میلیارد و ۵۴۰ میلیون از این تیم درآمد کسب کرده.

*قیمت هر عدد بلیت فروخته شده در بازی های خانگی پرسپولیس به طور میانگین ۸۵۰۰ تومان بوده.

*سهم فدراسیون فوتبال از بلیت فروشی پرسپولیس ۴۴۰ میلیون تومان است.

*سازمان لیگ ۲۲۰ میلیون تومان از بلیت فروشی بازی های پرسپولیس درآمد داشته است و همین رقم نصیب هیئت فوتبال تهران شده.

*میانگین هواداران پرسپولیس(که بلیت در دست دارند) در فصل گذشته در هربازی ۳۶ هزارنفر است.