نشست خبری دومین دومین دوره مسابقات ورزشی المپیاد نوجوانان استان تهران در راستای افزایش نشاط ، استعداد یابی و نگاه ویژه به شهرستان های تابع استان تهران با حضور مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران برگزار شد.

گل محمدی مدیر کل روابط عمومی ورزش و جوانان استان تهران در این نشست خبری گفت: با تدابیر دولت تدبیر و امید و تلاش های اداره کل ورزش و جوانان استان تهران تا پایان سال فاز اول پنج ورزشگاه پیش بینی شده در استان تهران به بهره برداری خواهد رسید.

وی در ادامه افزود:یکی دیگر از اهداف ما شناسایی استعداد های بالقوه خانواده بزرگ ورزش استان تهران حضور پر رنگ ورزشکاران تهرانی در مسابقات المپیک ۲۰۲۰ می باشد که با تشکیل ستاد حمایت از ورزشکاران المپیک ۲۰۲۰ استان تهران این هدف بزرگ استارت زده شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران در خصوص تشکیل ستاد ۲۰۲۰ تصریح کرد:یک روز پس از پایان مسابقات المپیک ریو ستادی در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران تشکیل گردید و طی بررسی مباحث مختلف قرار بر این گردید تا کار گروه حمایت از ورزشکاران المپیک ۲۰۲۰ تشکیل شود .

وی درادامه افزود:در این راستا با شناسایی دوازده هیات ورزشی که قادر به کسب سهمیه و مدال می باشند تدابیری اندیشیده شد تا ورزش تهران در المپیک ۲۰۲۰ به رکوردهای مناسب و مدال های رنگارنگ دست یابد.

گل محمدی همچنین در خصوص پاداش مدال آوران ورزش تهران در المپیک ۲۰۲۰ نیز گفت:نفرات اول به معادل ۷۰ میلیون تومان زمین ،نفرات دوم به معادل ۵۰ میلیون تومان زمین ، نفرات سوم به معادل ۳۰ میلیون تومان زمین و به کادر فنی و مربیان مدال آوران به معادل ۲۰ میلیون تومان زمین اهداء خواهد شد.

مدیر کل ورزش و جوانان اتسان تهران در ادامه خاطر نشان شد: برگزاری مسابقات امید های آینده و المپیاد نوجوانان استان تهران زمینه ساز شناسایی استعداد های ورزشی استان تهران برای حضور در ترکیب تیم های ملی مختلف ورزشی در المپیک ۲۰۲۰ می باشد.

گل محمدی همچنین در خصوص نقش رسانه های در این امر مهم افزود:مدیریت ورزشی یک کار گروهی و تیمی استو نقش رسانه ها میتواند یک نقش مهم و بی بدیل باشد و با تعامل میان ادارات ورزش و جوانان استان تهران و اصحاب رسانه می توان استعداد های بالقوه ورزش تهران را شناسایی نمود.