به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، در اتفاقی جالب، ۴ دونده این ماده موفق شدند
رکورد قبلی این رشته که در دست متئو سنترویتس بود را شکسته اما در این میان، عبدالخلیف
باکا زودتر از همگان به خط پایان رسید. ماده ای که باکا در آن شرکت کرد،
T13
بود که مربوط به دوندگانی است که اختلالات نابینایی دارند.


دو ماده دیگر
T11 و T12 نیز وجود دارد که مربوط به ورزشکارانی است که از نابینایی
کمتری برخوردار هستند. نکته قابل توجه رکورد شکنی باکا، به پایان رساندن مسابقه با
رکورد ۳ دقیقه و ۴۸ ثانیه و ۹ صدم ثانیه بود.
این در حالیست که متئو سنترویتس، قهرمان آمریکایی مسابقات المپیک ریو ۲۰۱۶، ماه گذشته
موفق شد این مسافت را طی ۳ دقیقه و ۵۰ ثانیه به پایان برساند. همچنبن نفر دوم، سوم،
چهارم این ماده نیز موفق شدند رکوردی بهتر از قهرمان المپیک ۲۰۱۶ به ثبت برسانند
.