به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، مسابقات پرتاب نیزه کلاس F57 در ورزشگاه المپیک شهر ریودوژانیرو برگزار شد و محمد خالوندی
و عبدالله حیدری به نمایندگی از ایران با ۱۲ورزشکار دیگر به رقابت پرداختند
.
محمد خالوندی در تلاش اول خود نیزه را ۴۵٫۲۶ متر و در تلاش دوم ۴۵٫۶۳ متر پرتاب کرد
تا رکورد جهان را به نام خود ثبت کند. وی در تلاشهای سوم و چهارم به ترتیب نیزه را
۴۳٫۸۹ متر و ۴۴٫۲۴ متر پرتاب کرد و در پرتاب پنجم با ثبت رکورد ۴۵٫۸۵ متر توانست برای
بار دوم رکورد جهان را جابه‌جا کند. این پایان کار خالوندی نبود چرا که او در تلاش
ششم خود یکبار دیگر رکورد جهان را شکست و نیزه را ۴۶٫۱۲ متر پرتاب کرد. بدین ترتیب
خالوندی توانست بالاتر از سایر ورزشکاران این رقابت به مقام قهرمانی برسد و سومین طلای
کاروان پارالمپیک کشورمان در بازیهای ۲۰۱۶ ریو را به نام خود ثبت کند.
دیگر ورزشکار
ایرانی در این رقابت محمد حیدری بود که او نیز عملکرد موفقیت‌آمیزی داشت و توانست به
مقام نقره دست پیدا کند. حیدری در پرتابهای اول، دوم و سوم به ترتیب رکوردهای
۴۲٫۰۳ متر، ۴۳٫۷۷ متر و ۴۰٫۸۲ متر را به ثبت رساند. وی در پرتابهای چهارم و پنجم مرتکب
خطا شد و در تلاش ششم نیز نیزه را ۴۱٫۹۱ متر پرتاب کرد و با ثبت بهترین رکوردش که همان
۴۳٫۷۷ متر بود، ضمن ارتقای رکورد شخصی‌اش، صاحب مدال نقره شد.