به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، رقابتهای دسته ۱۰۷- کیلوگرم وزنهبرداری بازیهای پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو در حالی آغاز شد که
کشورمان در این وزن یک نمانیده به نام علی صادق
زاده
سلمانی داشت.


وی در نخستین حرکت خود وزنه ۲۲۶ کیلوگرم را بالای سر برد. نماینده کشورمان در دومین
حرکت خود درخواست وزنه ۲۳۴ کیلوگرم را داد. وی این وزنه را بالای سر برد اما داوران
از سه چراغ سفید ممکن به او تنها یک چراغ سفید دادند و این حرکت ورزشکار کشورمان مورد
قبول واقع نشد.
صادق
زاده در آخرین حرکت خود مجددا درخواست وزنه ۲۳۴ کیلوگرم
را داد اما باز هم به مانند حرکت قبلی دو چراغ قرمز دریافت کرد و به مدال برنز این
دسته دست یافت. در این دسته پاولوس مامالوس از یونان به عنوان نخست دست یافت و محمد
احمد از مصر دوم شد
.