به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، رقابتهای پرتاب وزنه کلاس F53 بازیهای پارالمپیک ۲۰۱۶ در ورزشگاه المپیک شهر ریودوژانیرو
آغاز شد و علیرضا مختاری و اسدالله عظیمی از کشورمان به مصاف با هشت حریف دیگر از جامائیکا،
فلسصین، جمهوری چک، یونان، ژاپن، آمریکا، کرواسی و مکزیک رقابت کردند
.
علیرضا مختاری در تلاشهای اول، دوم و سوم به ترتیب رکوردهای ۷٫۵۶ متر، ۷ متر و
۷٫۶۹ متر را به ثبت رساند. وی در تلاش چهارم وزنه را ۷٫۸۳ متر پرتاب کرد، در تلاش پنجم
رکورد ۷٫۸۷ را به ثبت رساند و در پرتاب ششم مرتکب خطا شد. بدین ترتیب مختاری با ثبت
رکورد ۷٫۸۷ در رده چهارم قرار گرفت و از دستیابی به مدال باز ماند.
همچنین اسدالله
عظیمی، ورزشکار ۵۶ ساله کشورمان در پرتاب اول رکورد ۷٫۴۷ متر، در پرتاب دوم ۸٫۰۶ متر
و در پرتاب سوم ۸٫۱۴ متر را به ثبت رساند. ورزشکار کشورمان در پرتاب چهارم نیزه را ۷٫۴۹ متر پرتاب کرد، در پرتاب پنجم رکورد
۷٫۵۵ متر را بر جا گذاشت و در پرتاب ششم نیز مرتکب خطا شد.
عظیمی بدین ترتیب با رکورد ۸٫۱۴ متر موفق به کسب مدال برنز شد و چهاردهمین مدال کاروان
کشورمان را به ارمغان آورد. در این رقابت ورزشکاران یونان و آمریکا به ترتیب با رکوردهای
۸٫۴۴ متر و ۸٫۴۱ متر اول و دوم شدند.