به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، رقابتهای پرتاب وزنه کلاس F53 بازیهای پارالمپیک ۲۰۱۶ در ورزشگاه المپیک شهر ریودوژانیرو
آغاز شد و علیرضا مختاری و اسدالله عظیمی از کشورمان به مصاف با هشت حریف دیگر از جامائیکا،
فلسصین، جمهوری چک، یونان، ژاپن، آمریکا، کرواسی و مکزیک رقابت کردند
.


علیرضا مختاری در تلاشهای اول، دوم و سوم به ترتیب رکوردهای ۷٫۵۶ متر، ۷ متر و
۷٫۶۹ متر را به ثبت رساند
.
وی در تلاش چهارم نیزه را ۷٫۸۳ متر پرتاب کرد، در تلاش پنجم رکورد ۷٫۸۷ را به ثبت رساند
و در پرتاب ششم مرتکب خطا شد
و به این ترتیب مختاری با ثبت رکورد ۷٫۸۷ در رده چهارم
قرار گرفت و از دستیابی به مدال باز ماند
.