به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، در روز اول پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ سامان
پاکباز در فینال ماده پرتاب وزنه کلاس
F12 در ورزشگاه المپیک
کار خود را آغاز کرد.


نماینده پرتابگر وزنه ایران در مرحله اول رکورد ۱۴٫۱۵ متر را ثبت کرد اما در پرتاب
دوم مرتکب خطا شد و سومین بار وزنه را ۱۴٫۹۴ متر پرتاب کرد؛ پرتاب چهارم پاکباز مجددا
خطا اعلام شد ولی او در پرتاب پنجم با ثبت رکورد ۱۵٫۲۸ متر و مرحله ششم با پرتاب
۱۵٫۹۸ متری وزنه خود موفق شد در رده دوم جای بگیرد و نخستین مدال کاروان ایران در پارالمپیک
ریو را نقره‌ای رنگ کند.
گفتنی است؛ مدال طلای وزنه کلاس
F12 به گونزالس لوپز اسپانیایی
رسید.