به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان ، صبح امروز چهارشنبه
مورخ۱۳۹۶/۰۶/۰۱
نشست
مشترک آقای افشین حیدری مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان خوزستان و آقای امید شایان نژاد مدیرخبرگزاری ایپناخوزستان بر گزار گردید

در این نشست افشین حیدری مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان ضمن تبریک افتتاح دفتر نمایندگی خبرگزاری ایپنا در خوزستان ، بعنوان تنها خبرگزاری رسمی ورزش ایران ، خواستار همکاری فی مابین جهت پوشش اخبار و رویدادهای ورزش استان توسط این خبرگزاری شد.
امید شایان نژاد مدیر خبرگزاری ایپنا در این جلسه با بیان اینکه در استان خوزستان پیشکسوتان ،قهرمانان ورزشکار نامداری وجود دارد
میتوان توسط خبرگزاری ورزشی خیلی بیشتر و بهتر به آنها بپردازیم .
و مردم با موضوعات داغ ورزشی که این روزها اتفاقات وحاشیه های زیادی دارد بیشتر به خبرهای ورزشی میپردازن و استقبال بی نظیری دارند که این یک پاتانسیل بسیار خوب برای معرفی ورزشکاران .،پیشکسوت، قهرمانان و مدال اوران استان به جهان میباشد

ودر آخر مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان قول مساعد در خصوص تامین امکانات و تجهیزات مناسب جهت توسعه دفتر خبرگزاری برای پوشش اخبار ورزشی استان دادند.