رقابتهای والیبال
مردان المپیک ۲۰۱۶ ریو از عصر امروز
 با برگزاری ۳ دیدار آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری
ورش ایران(ایپنا)، مسابقات والیبال المپیک ۲۰۱۶ ریو از عصر امروز به وقت ایران آغاز
خواهد شد. در روز نخست از این مسابقات سه دیدار برگزار خواهد شد که ۲ دیدار از گروه
نخست و یک مسابقه هم از گروه دوم برگزار خواهد شد.
در نخستین دیدار والیبال مردان، دو تیم ملی ایتالیا و فرانسه دیداری تماشایی را برگزار
خواهند کرد. نبرد شاگردان لوران تیلی و بلنجینی می‌تواند آغاز خوبی برای رقابتهای جذاب
والیبال المپیک باشد. دو تیمی که کمتر از یکماه قبل در رقابتهای لیگ جهانی به مصاف
هم رفتند و در این مسابقات تیم ملی ایتالیا متحمل شکست شد. دیدار دو تیم ایتالیا و
فرانسه که دیداری تماما اروپایی محسوب می‌شود، از ساعت ۱۷ به وقت ایران آغاز خواهد
شد.
در دومین دیدار روز اول رقابتهای والیبال المپیک ۲۰۱۶ ریو، تیم ملی برزیل، میزبان رقابتها
به مصاف مکزیک خواهد رفت. جدالی بین دو تیم از قاره آمریکا در چارچوب گروه اول که از
ساعت ۱۹ و ۳۰ به وقت ایران برگزار خواهد شد.
سومین دیدار روز نحست رقابت‌های والیبال المپیک از گروه
B برگزار خواهد شد. جایی که تیم ملی لهستان با
تیم ملی مصر دیدار خواهد کرد. این دیدار ساعت ۲۲ و ۳۰ برگزار خواهد شد. برنامه روز
نخست رقابتهای والیبال المپیک در بخش مردان به قرار زیر است:

گروه  A

* ساعت ۱۷:
ایتالیا
فرانسه

* ساعت ۱۹
و ۵ دقیقه: برزیل
مکزیک

گروه B

* ساعت ۲۲
و ۳۰ دقیقه: لهستان
مصر