تیم
ملی والیبال مردان ایران در جدیدترین رده بندی جهانی والیبال با سه پله صعود نسبت
به رتبه قبلی خود، در رده هفتم جهان ایستاد
. 

به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)،
ایران از مجموع چهار رتبه یک رقمی خود در پیکارهای معتبر جهان و المپیک (مقام
پنجمی المپیک ۵۰ امتیاز،
 هشتمی لیگ جهانی ۳۲ امتیاز، هشتمی جام جهانی ۲۵ امتیاز و ششمی قهرمانی جهان۵۶
امتیاز) ۱۶۳ امتیاز کسب کرده و در رتبه هفتم جدیدترین رده بندی جهانی والیبال
ایستاده است
. 
در حال حاضر تیمهای
والیبال برزیل، لهستان، امریکا، ایتالیا، روسیه و آرژانتین در رده های اول تا ششم
این رده بندی قرار دارند.
همچنان که کانادا، فرانسه، صربستان، آلمان، مصر، کوبا، ژاپن، استرالیا، بلغارستان،
فنلاند، مکزیک، بلژیک و چین رده های هشتم تا بیستم جدیدترین رده بندی بین المللی
والیبال را به خود اختصاص داده اند
.