برزیل به عنوان میزبان مرحله نهایی لیگ جهانی سال ۲۰۱۷ انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، لیگ جهانی سال ۲۰۱۷ با حضور ۳۶ تیم در سه سطح آغاز می شود و مرحله نهایی آن به میزبانی برزیل برگزار خواهد شد. بر این اساس مرحله نهایی لیگ جهانی سال ۲۰۱۷ با حضور شش تیم از ۷ لغایت ۱۱ تیرماه سال ۹۶ در ورزشگاه فوتبال کاریتیبا برگزار می شود که برای نخستین بار مرحله نهایی لیگ جهانی در یک ورزشگاه سرباز فوتبال برگزار خواهد شد.
در سطح یک لیگ جهانی سال ۲۰۱۷ دوازده تیم صربستان، برزیل، فرنسه، ایتالیا، لهستان، امریکا، روسیه، ایران، بلژیک، آرژانتین، بلغارستان و کانادا با یکدیگر در گروه های متفاوت و در سه هفته مسابقه می دهند.
ایران در هفته دوم لیگ جهانی میزبان گروه D است که تیمهای صربستان، آرژانتین و بلژیک به تهران خواهند آمد.
ملی پوشان ایران در هفته نخست دوم تا چهارم ژوئن به مصاف تیمهای برزیل، ایتالیا و لهستان در گروه A می رود، در هفته دوم ۹ لغایت ۱۱ ژوئن با تیمهای صربستان، آرژانتین و بلژیک در گروه D مسابقه می دهد.
گفتنی است؛ تیم ملی والیبال ایران در هفته سوم لیگ جهانی سال ۲۰۱۷ با تیمهای آمریکا، روسیه و لهستان در گروه H همگروه است و از ۱۶ لغایت ۱۸ ژوئن به مصاف آنها می‌رود.