20-11

بهروز عطایی: اعتماد به سیچلو کار درستی نیست/ تیم ملی به مربی باتجربه نیاز دارد/کاله با بازیکنان جوان هر هفته بهتر می شود