ه گزارش ایپنا در حالی که پیش از این اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک مصوب کرده بودند پاداش‌های تیم ۵ میلیون تومان است اما بعد از صعود ملی پوشان والیبال ایران به المپیک ریو کمیته ملی المپیک پاداش این تیم را افزایش داد.
 کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک در این باره گفت ما به ۱۲ ورزشکار اعزامی به هر نفر ۱۰ میلیون تومان می‌دهیم و معادل همین مبلغ یعنی ۱۲۰میلیون تومان هم در اختیار فدراسیون قرار می‌گیرد تا به کادر فنی بدهد در مجموع ۲۴۰ میلیون تومان هدیه والیبالیست‌های المپیکی ایران خواهد بود.