رئیس فدراسیون والیبال می گوید با گزینه های احتمالی صحبتهایی داشته ایم و تا ۱۰ یا ۱۲ روز آینده نام سرمربی جدید اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، هیات رئیسه فدراسیون والیبال امروز برای جمع بندی نهایی سرمربی تیم ملی تشکیل جلسه خواهد داد. محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال قبل از آغاز این جلسه گفت: با توجه به جمع بندی و برنامه هایی که داشته ایم و نیازی که تیم ملی دارد بعید می دانم دیگر با لوزانو بتوانیم کار کنیم اما قطعا به ۳ یا ۴ مربی خواهیم رسید که با اینها حداکثر در فرصت ۱۲ روزه ای بحث مان را نهایی کنیم.
وی در مورد گزینه های احتمالی هم با تایید مذاکره با رزنده می گوید: ما با بعضی از مربی ها به طور غیر مستقیم صحبت کرده ایم، بعضی ابراز تمایل کرده اند، بعضی شرط و شروطی داشته اند و ما هم برای بعضی شرط گذاشته ایم. برای همین اجازه بدهید جلسه هیات رئیسه به پایان برسد تا سر گزینه های نهایی اظهار نظر کنیم.
داورزنی در مورد شایعه نقل مکان به وزارت ورزش و جوانان هم توضیح داد: من تا پایان المپیک ۲۰۲۰ در خدمت والیبال هستم و اگر اتفاق دیگری بخواهد رخ بدهد در اختیارات من نیست.