باشگاه پيشکسوتان ورزش ايران با همکاري فدارسيون واليبال و صندوق حمايت از ورزشکاران و پيشکسوتان ورزش ايران نخستين مجمع واليبال را برگزار مي کند.
به گزارش خبرگزاری ایپنا؛ نخستين مجمع پيشکسوتان واليبال باشگاه پيشکسوتان ورزش ايران از ساعت ۱۸ تا ۲۲ روز سه شنبه دوم آذرماه در هتل المپيک تهران برگزار مي شود. اين مجمع در سالن هگمتانه هتل المپيک و با همکاري سه نهاد باشگاه پيشکسوتان ورزش ايران، فدارسيون واليبال و صندوق حمايت از ورزشکاران و پيشکسوتان ورزش ايران برگزار مي شود.
تقدير از ۲۰ پيشکسوت واليبال ايران شامل پنج خانم، ۱۵ آقا که دو نفر آنان از پيشکسوتان واليبال نشسته ايران هستند، از جمله برنامه هاي اين مجمع خواهد بود. مسئولين وزارت ورزش و جوانان، کميته ملي المپيک، صندوق حمايت از وزشکاران و پيشکسوتان، فدراسيون واليبال و بيش از ۲۵۰ پيشکسوت واليبال ايران در اين مراسم حضور خواهند داشت.
بدين وسيله از کليه اصحاب رسانه دعوت مي شود در اين مجمع که در نوع خود بزرگترين گردهمايي پيشکسوتان واليبال کشور محسوب مي شود، حضور بهم رسانند.