مدیر فنی تیم ملی والیبال بانوان در گفتگو با ایپنا درباره وضعیت فعلی تیم ملی بانوان گفت: خوشبحتانه وضعیت تغذیه و اسكان تیم در شهر مانیل فیلیپین خوب است.

وی ادامه داد: بازیكنان روز گذشته یک جلسه تمرین توپی و یک بازی دوستانه برگزار كردند. همچنین عصر روز گذشته بازیكنان یک جلسه تمرین وزنه داشتند و از لحاظ روحی و بدنی در شرایط ایده‌آلی قرار دارند.

مدیر فنی تیم ملی والیبال زنان درباره وضعیت سلامتی بازیكنان، افزود: ندا چملانیان یک آسیب‌دیدگی جزیی دارد و مائده برهانی هم با یک گرفتگی عضلانی مواجه شد كه تا فردا كه مسابقات آغاز می‌شود، رفع می‌شود.

شجاعی خاطرنشان كرد: تمرینات شادابی را پشت سر گذاشتیم. امیدوارم تغییر در نفرات وتفکر جدید وهمچنین سیستم جدید بتواند والیبال بانوان را دچار تحول بنماید که دور از دسترس نیست اما به زمان نیاز دارد.

وی اضافه كرد: از لحاظ ذهنی وتاکتیکی کارهایی انجام شده که با توجه به زمان فوق العاده کم یعنی کمتر از ۴۵ روز بازهم رضایت نسبی ایجاد شده است.امیدوارم مسیر جدید منجر به تغییر دیدگاه والیبال قاره آسیا نسبت به والیبال زنان ایران بشود و رشد دختران قدرتمندآریایی را در ورزش محبوب ومفرح والیبال به همراه داشته باشد. مشغول تنظیم برنامه‌ای مدون و بلندمدت برای نیل به اهداف فوق هستم که انشاالله در صورت نیاز به فدراسیون والیبال ارائه می‌كنم.