چندبازیکن تیم ملی والیبال قبل از شروع المپیک اعلام کرده بودند بعد از این رویدادخداحافظی خواهند کرد اما حالا جوابهایی نا معلوم دارند

بعد از اینکه تیم ملیوالیبال ایران موفق شد طلسم راه یافتن به المپیک را بشکند، چند بازیکن ملی پوشاعلام کردند که بعد از تجربه بازی های ریو خداحافظی خواهند کرد. با بازگشت تیم ملیوالیبال از المپیک حالا بازیکنان جواب هایی نا مشخص می دهند. مهدی مهدوی گفته است:فعلا به تیم ملی فکر نمی کنم؛ شهرام محمودی: مصدومیت هایم را درمان خواهم کرد وشاید بازگشتم و سید محمد موسوی: می خوام پاره وقت در تیم ملی بازی کنم. اینکه مراحل خداحافظی ازتیم ملی چه طور خواهد بود و اینکه فدراسیون چه تصمیمی در مورد این بازیکنان خواهدگرفت موضوع مهمی خواهد بود. اما علیرضا طلوع کیان، مربی تیم ملی جوانان و کارشناسوالیبال می گوید:« مهدوی گفته می‌خواهم از تیم ملی خداحافظی کنم اما واقعیت ایناست که شاید والیبال ایران به حضور مهدوی احتیاج داشته باشد. بازیکنان صحبتهای خودرا مطرح می‌کنند اما صرفاً نباید چیزی که آنها می‌گویند اجرا شود بلکه فدراسیونباید تصمیم‌گیری کند.
شاید برخی‌ها بگویند که معروف هم باید خداحافظی کند اما نظر من این است که وی تاالمپیک ۲۰۲۰ به صورت فیکس می‌تواند برای ایران بازی کند
. او می گوید شخص بازیکنانتصمیم گیرنده اصلی در مورد خداحافظی نیستند و فدراسیون باید در مورد آنها تصمیمبگیرد؛ در مجموع معتقدم که خیلی راحت نباید با خداحافظی ستاره‌ها کنار آمد، بلکهگروهی با در خصوص این موارد تصمیم‌گیری کند. حتی برای جذب سرمربی هم باید ابتداباید تکلیف این موضوع مشخص شود. اگر موسوی والیبال زده شده، چه ایرادی دارد که وی۶ ماه استراحت کند و سپس به تیم ملی بازگردد؟ برای المپیک ۲۰۲۰ می‌توانیمجوانگرایی کنیم، اما نباید تمام تیم را تعویض کنیم. فکر می‌کنم منطقی نیست که کلتیم تغییر پیدا کند. 
وی در پایان پیروی ازفرمول دیگر کشورهای صاحب والیبال را توصیه کرد و گفت: ملی‌پوشان سرمایه‌های والیبال ایران هستند. از حرف سید بسیار خوشم آمد که گفت می‌خواهد مقطعی مانند متاندرسون از تیم ملی خداحافظی کند. این کار اصلاً بازیکن سالاری هم نیست بلکه یکاصول است که اگر بازیکنی والیبال‌زده شد برود و مدتی بعد بازگردد.
مگر آمریکا سیستم والیبالی ندارد که این کار را می‌کند؟ مگر این تیم جز قدرتهای جهان نیست؟ این اتفاق برای الکنو در روسیه افتاد؛ وی رفت و بعد از مدتی با انگیزه مضاعف‌تربازگشت. من می‌دانم که خیلی از ملی‌پوشان کنونی دلشان می‌خواهد که در المپیک ۲۰۲۰هم بازی کنند اما در حال حاضر واقعاً نیاز به استراحت دارند، هرچند که من معتقدمتصمیم گیرنده نهایی درمورد خداحافظی بازیکنان فدراسیون است.