فرخی روز شنبه و در جریان رقابت های بین المللی جام وحدت و دوستی در ارومیه، در پیکاری نمادین برابر «ذبیح اله پورشیب» قرار گرفت تا پس از ۱۱ سال و کسب ۱۹ مدال رنگارنگ از رقابت های قاره ای و جهانی با عرصه ملی خداحافظی کند.
این کاراته کا ۳۳ ساله ایران در حالی چنین تصمیمی را گرفته که سال گذشته در پیکارهای قهرمانی کشور موفق شده بود با پیروزی مقابل همه حریفان به مقام قهرمانی دست پیدا کند و وارد اردوهای تیم ملی شود.
همچنین «مازیار الهامی» که ۱۳ سال در عضوبت تیم ملی ایران بود و با ۶ دوره حضور در مسابقات قهرمانی جهان همراه با «مهدی عموزاده» رکوردار محسوب می شود نیز، امروز در جریان جام وحدت و دوستی در ارومیه ار دنیای قهرمانی خداحافظ کرد.
**مهمترین عناوین «سعید فرخی»:
طلا قهرمانی آسیا در سالهای ۲۰۰۳، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۱ / برنز قهرمانی آسیا در سال ۲۰۰۵
برنز جهان در سال ۲۰۱۶(انفرادی)
برنز جهان ۲۰۱۲ فرانسه(تیمی)
طلا امیدهای جهان ۲۰۰۳ (انفرادی و تیمی)
طلا آسیا (تیمی) ۲۰۰۵، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۱ / برنز تیمی آسیایی ۲۰۱۲
برنز بازیهای آسیایی ۲۰۰۶
طلا کامبت گیمز ۲۰۱۰
برنز دانشجویان جهان ۲۰۱۰
طلا کشورهای اسلامی ۲۰۰۵
نقره باشگاههای جهان ۲۰۱۱
نقره و برنز جوانان آسیا(تیمی و انفرادی)۲۰۰۲
**مهمترین عناوین «مازیار الهامی»:
طلا آسیا ۲۰۰۷/ نقره تیمی آسیا ۲۰۰۷
نقره و برنز انفرادی و تیمی آسیا ۲۰۰۳
برنز تیمی جهان ۲۰۰۲ و ۲۰۱۲