محمدرضا كاظم‌زاده از قهرمانان و داوران برجسته كيك‌بوكسينگ كشور براي دومين
بار به عنوان بهترين داور اين رشته انتخاب شد
.


به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، وي سال گذشته پس از قضاوتهاي بي‌نقص خود در رقابتهاي
كيك‌بوكسينگ جام در جام به عنوان بهترين داور كيك‌بوكسينگ در سال ۹۴ انتخاب شد و به
دنبال آن در سال ۹۵ مسووليت رياست كميته داوران سبك كيك‌بوكسينگ به ايشان سپرده شد
.
گفتني است؛ كاظم ‌زاده از قهرمانان مطرح كيك‌بوكسينگ نيز مي‌باشد كه در رقابتهاي مختلف
داخلي و خارجي صاحب عناوين قهرماني متعددي گرديده است
. وي در سال ۸۲ نيز از سوي سازمان تربيت‌بدني به عنوان يكي از موفق‌ترين رزمي‌كاران
كشور مورد تجليل قرار گرفت
.