بنا به گزارش روابط عمومى انجمن ملى موى تاى ، اين انجمن در تقويم سالانه خود هفته اول اسفند هر سال را " هفته موى تاى" نام گذارى كرده است.

سخنگوى اين انجمن افزود، هفته اول اسفند ٩٥ تماماً به برگزارى مسابقات قهرمانى كشور بزرگسالان بانوان و آقايان اختصاص يافته و مدعيان اين رشته مى توانند طى اين يك هفته رقباى خود را به چالش فرا خوانند.

نفرات منتخب اوزان مختلف مسابقات قهرمانى كشور به اردوى تيم هاى ملى دعوت خواهند شد.

گفتنى است با پيش رو بودن رويدادهاى معتبر بين المللى در سال ٢٠١٧ و تشكيل چند تيم با شاكله هاى متفاوت فنى ، اين فرصت را براى فايترهاى خوب و آماده موى تاى كشور فراهم آورده تا شانس بيشترى براى عضويت در يكى از تيم هاى ملى اعزامى به رويدادهاى پيش رو داشته باشند.