به گزارش خبرگزاری ایپنا و به نقل از  سايت فدراسيون كاراته، در اين مرحله ۶۸۳ كاراته كا از ۷۴ كشور حضور دارند و طي ۳ روز با هم رقابت خواهند كرد.
بر اساس برنامه در اولين روز بازي ها، نمايندگان كاتاي انفرادي بانوان و كاتاي تيمي مردان و همچنين اوزان ۶۰-، ۶۷- و ۷۵- كيلوگرم مردان و اوزان ۵۰- و ۵۵- بانوان به روي تاتامي خواهند رفت.
در روز دوم رقابتها، مبازرات كاتاي انفرادي مردان، كاتاي تيمي زنان و اوزان ۸۴- و ۸۴+كيلوگرم مردان و اوزان ۶۱-،۶۸- و ۶۸+ كيلوگرم بانوان برگزار مي شود.

روز يكشنبه و در سومين روز مسابقات، رقابتهاي كسب مدال برنز و فينالها انجام خواهد شد.

وزن كشي مسابقات هر وزن در صبح روز مسابقه آن وزن انجام مي شود.