به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایپنا ؛ بعد از روی کارآمدن سردار درخشان در ۴مهر ماه ۹۵ جامعه جودی ایران بر این باور بودند که جودوی ایران دچار تحول بزرگی خواهد شد و آن دوران طلایی باز هم تکرار و نتایج بهتر از گذشته خواهد شد.

درخشان که در مجمع فدراسیون ادعاهای فراوانی را مطرح کرده بود، پس از ورود به فدراسیون خانه تکانی اساسی انجام داد وتا می توانست احکام جدید صادر کرد البته بیشتر این انتصابات از همفکران، نزدیکان وموافقین خودش در چندسال گذشته بودند.

برخی از این انتصاب ها  یا مدت زیادی را دوام نیاوردند یا اینکه سرکاری بودند.

سفرهای متعدد خارجی درخشان و حضور نداشتن درفدراسیون یکی از مواردی بود که به نوعی به مشکلات جودو افزوده بود.

رقابتها یکی پس ازدیگری برگزار می شد و تیم های جودو در رده های سنی مختلف در آنها شرکت می کردند اما تنها با یک مدال همه چیز تمام می شد.

تا اینکه پس از گذشت ۹ماه از روی کارآمدن درخشان، رقابتهای قهرمانی نوجوانان وجوانان آسیا که می توانست خون تازه ای برای رگ های خشکیده جودوباشد، این مسابقات همواره در سالیان گذشته باعث به دست آوردن افتخارات بزرگی برای کشور شده بود و مسئولین فدراسیون قبلی با سرمایه گذاری توانسته بودند نتایج قابل قبولی را در آن کسب کنند، حتی مدال طلای المپیک نوجوانان، مدال جهانی نوجوانان و سکوهای آسیایی نوجوانان وجوانان به دست آمده بود. اما در این دوره هیچ اتفاق خاصی برای جودوی کشور نیفتاد.

درخشان که با شعار اینکه جودو دیگر تحقیر نخواهد شد، وارد جودو شده بود، با تدارک خوب وتعدادنفرات بیشتر در رده های آقایان و متاسفانه تعدادنفرات کمتر در بخش بانوان درمسابقات آسیایی شرکت کردند.

درمسابقات نوجوانان آسیا با کادرفنی که عنوان می شد، بهترین هستند، ضعیف ترین نتیجه تاریخ این رقابتها رقم خوردتا کاروان جودوی نوجوانان ایران درتاتامی آسیایی در غیاب قدرتمندان جودوی آسیا همچون ژاپن، چین وکره شمالی ناکام بزرگ این رقابتها باشد و با دو مدال برنز و لشکری شکست خورده به این رقابت ها پایان دهد.

رقابتهای جوانان هم درحالی آغازشد که مردان باتجربه این رده سنی که در طول سالهای گذشته همواره در رده های نوجوانان مدال آور و میدان دیده  بودند وحتی ازچهره های مطرحی همچون علیرضا خجسته که عنوان دار بزرگسالان آسیا هم بود وتیمی که چندی پیش ب ابزرگان جودوی جهان دراردوی مشترک به سرمی برد وارد عرصه شدند.

هرچند نتایج جوانان بهتر از نوجوانان بود ولی با ۲مدال نقره و ۲برنزدربخش مردان جایگاهی بهتر از هشتمی نصیب ایران نشد و جودوی کشور ازجایگاه سوم ودوم سال های قبل سقوطی چندپله ای داشت.

تنها نکته مثبت این رقابتها کسب ۲مدال برنز در بخش بانوان بود که آنها تنها با دو هفته اردو توانسته بودند، این مدالها را کسب کنند.

زهرا باقری ومریم بربط درسالهای گذشته در رده سنی نوجوانان با سرمایه گذاری فدراسیون قبلی به مدال رسیده بودند.

حال جامعه ورزش بهتر می توانند قضاوت کنند،  آیا وعده های درخشان بیشتر تبلیغاتی بود یا خیر؟ مدیریت سنتی ایشان نه تنها نتوانست به رشد جودوی ایران کمک کند بلکه جودوی ایران در رده های پایه در تاتامی بیشکک تحقیر شد، اتفاقی که به راحتی جبران پذیر نیست.