نماینده ۱۰۰- کیلوگرم جودوی کشورمان
با قبول شکست مقابل نماینده بلژیک از بازیهای المپیک
۲۰۱۶ کنار رفت.

به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، جواد محجوب با شکست در اولین مبارزه‌اش
مقابل توما نیکیفوروف از بلژیک از المپیک ۲۰۱۶ ریو حذف شد. وی مقابل این حریف اروپایی
ضربه فنی شد و در همین ابتدای راه از المپیک کنار رفت
.
پیش از محجوب، سعید ملایی هم در وزن ۸۱- کیلوگرم با شکست از نماینده روسیه
از دور رقابت‌ها حذف شده بود. به این ترتیب پرونده جودوی ایران در المپیک ۲۰۱۶ بسته
شد
.