به گزارش خبرگزاری ایپنا، مسابقات قهرمانی کاراته جوانان استان قزوین (جام رمضان)در سالن ۱۵ خرداد شهر تاکستان برگزار شد.
در اين رقابتها ۶۹ کاراته کا از ۸ هیات تابعه استان قزوین پس از افطار به مصاف هم رفتند.
در پايان هیات کاراته تاکستان با ۳ طلا، يك نقره و ۳برنز بر سکوی نخست قرار گرفت، هیات کاراته اقبالیه با ۲طلا و يك نقره درجایگاه دوم ايستاد و هیات کاراته بیدستان با يك طلا، يك نقره و۲ برنز عنوان سوم را از آن خود كرد.
جوانان قزوین با يك نقره ۴ برنز در رده چهارم ایستادند .
الوندی ها با يك نقره و ۲ برنز پنجم شدند و هیات کاراته فارسجین با يك نقره و يك برنز در جایگاه ششم ایستاد.
 
اسامی مدال آوران :
️وزن ۵۲-كيلوگرم/ ۱-سیدافشین موسوی از بیدستان ۲- امیرحسین بیگدلی از اقبالیه ۳-محمدبختیاری از بیدستان و محمد احمدی از الوند
️وزن۵۷-کیلوگرم/۱- امیرحسین طاهری نژاد از تاکستان ۲- امیرحسین اوسطی از الوند۳- علیرضا محمدی از بیدستان و کاوه دست افکن از قزوین
️وزن ۶۳- کیلوگرم/۱- حسین اسماعیلی از اقبالیه ۲- علیرضا نعیمی از قزوین ۳- شایان شعبانی از فارسجین و محمد داداشی از الوند
️وزن ۷۰-کیلوگرم/۱-حمیدرضا حیدریان از اقبالیه ۲- مرتضی رضایی از فارسجین ۳- علی محمدی از تاکستان و علی نجفی از قزوین
️وزن ۷۰+کیلوگرم/۱-نوید محمدی از تاکستان ۲- محمدرضا محبی از بیدستان ۳- محمدرضا علیجانی از قزوین و احمد بیگدلی از تاکستان
️وزن آزاد/۱- نوید محمدی از تاکستان ۲-امیرحسین طاهری نژاد از تاکستان ۳-محمدرضا علیجانی از قزوین و کوروش زیگلری از تاکستان

برترین ها :
مربی اخلاق : شاهرخ رحمانی از تاکستان
بازیکن اخلاق :مهدی لشگری از ضیاء آباد
مربی برتر:مجید سانی خانی از اقبالیه
بازیکن برتر:نوید محمدی از تاکستان
پدیده مسابقات: محمداحمدی از الوند
داور برتر:عباس جنابی از قزوین
 
ضمن اینکه حمیدرضا داوری، عباس جنابی، حسن طاهری، کامبیز کاکاوند، داود بهرامیان، اصغر عباسی، محمد مایلی، حمیدرضا جنابی، محمدعلی سعیدی، اصغر و حمزه قنبری، موسی صمدی، قهرمان جوکار و سیدمحمد باقری ۱۴ داور این رقابتها بودند .