محمدرضا رودكی مدیر تیم‌های ملی می‌گوید‌: «در حال پیگیری هستیم تا با ۱۴ جودوكار و دو مربی اواخر دی‌ماه راهی ازبكستان شویم. ضمن اینكه تصمیم داریم ۱۶ ورزشكار و دو مربی را به كمپ تمرینی مجارستان و پس از آن به مسابقات پرتغال اعزام كنیم تا بتوانیم نفرات اعزامی به رقابت‌های قهرمانی آسیا را محك بزنیم.» مدیر تیم‌های ملی با اشاره به نفرات اعزامی به رقابت‌های قهرمانی آسیا ادامه می‌دهد‌: «برای انتخاب تیم چند فیلتر را در نظر گرفته‌ایم. ابتدا رقابت‌های قهرمانی كشور و سپس مسابقات انتخابی درون اردویی. البته موضوعاتی مانند نظم و انضباط و نحوه حضور در تمرینات نیز قطعاً مد‌نظر قرار دارد. البته در كنار این موضوعات قطعاً استفاده و سرمایه‌گذاری روی نفراتی كه بتوانیم از آنها برای كسب سهمیه المپیك توكیو استفاده كنیم نیز مدنظر قرار می‌گیرد.»