به گزارش خبرگزاری ایپنا،عصردیروز ساعت ١٩ ،پس پايان مراسم وزن كشي در اوزان و گروههاي مختلف سني و وزني، نوبت به قرعه كشي دسته هاي مختلف رسيد و ١٥ فايتر بزرگسال ،جوانان و بانوان موي تاي فدراسيون ورزشهاي رزمي حريفان خود را شناختند.
مسابقات از ساعت ١٥ امرز آغاز خواهد شد.

امروز دو نماینده ای ایران در رینگ مسابقات حضور خواهند یافت، کازه سلیمانی نماینده وزن منهای ۶۷ کیلو کشوزمان به مصاف کاریج فروکی از کشور ترکیه خواهد رفت و حسین نصیری نیز در وزن منهای ۵۴ کیلو گرم با همر از قزاقستان دیدار خواهد کرد.