به گزارش خبرگزاری ایپنا ، فدراسيون كاراته با نگارش نامه اي به هيات هاي استاني در خصوص راه اندازي تشكيلات موازي با فعاليت فدراسيون هشدار داد.
در متن اين نامه آمده است:
با آرزوي توفيق ماه مبارك رمضان به اطلاع مي رساند برابر اعلام واصله و طبق بررسي هاي به عمل آمده مشخص گرديد كه افرادي اقدام به راه اندازي تشكيلاتي موازي با فعاليت فدراسيون و سبكها در استان هاي كشور نموده اند و براي راه اندازي آن از نيروهاي سبك هاي تحت پوشش فدراسيون استفاده مي كنند، لذا با عنايت به اين موضوع كه سازمان هاي فوق در كشور ما اجازه فعاليت ندارند و اين عمل مي تواند رد بين سبكهاي دو دستگي به وجود آورد، لذا بدينوسيله اعلام مي دارد كه كليه فعاليتهاي هر سازمان ورزشي كه با كاراته مرتبط است، مي بايست از وزارت ورزش و جوانان و فدراسيون كاراه مجوز دريافت نمايد و با توجه به موارد فوق در صورت مشاهده مي تواند در روند فعاليت سبك خلل ايجاد نمايد.
ضمن اینکه حمیدرضا داوری، عباس جنابی، حسن طاهری، کامبیز کاکاوند، داود بهرامیان، اصغر عباسی، محمد مایلی، حمیدرضا جنابی، محمدعلی سعیدی، اصغر و حمزه قنبری، موسی صمدی، قهرمان جوکار و سیدمحمد باقری ۱۴ داور این رقابتها بودند