46-2

۱۱ مدال رنگارنگ، دستاورد خوزستانی‌ها از مسابقات جهانی اواسپرت