علی دادگر (فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای) و حجت الاسلام رضا  رستمی (مدیرکل فرهنگی تربیتی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور) تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.

به گزارش خبرگزاری ورزش ایران (ایپنا) ، امضای این تفاهم نامه با حضور تنی چند از اعضای هیئت رییسه و مسوولین کمیته های مختلف فدراسیون و رشیدی (رییس فدراسیون ورزشهای رزمی) با هدف توسعه و تعمیم ورزش پهلوانی و زورخانه ای در زندانهای سراسر کشور، هم افزایی ورزشی، فرهنگی و ترویج فرهنگ پهلوانی با بهره گیری از فضای مذهبی حاکم بر زورخانه در زندانها اعلام شده است.

برهمین اساس طرفین برای رسیدن به هدف مشخص شده در تفاهم نامه برای توسعه ورزش پهلوانی و زورخانه ای در کانونهای اصلاح و تربیت، تولید و تدوین کتب و جزوات و … ورزش زورخانه ای در زندانها، گسترش ورزش زورخانه ای میان کارکنان زندانها، تشکیل انجمن پهلوانی و زورخانه ای در سازمان زندانها، تولید ادوات ورزش زورخانه ای توسط مددجویان در زندان، برگزاری مسابقات و جشنواره های پهلوانی و زورخانه ای، برگزاری دوره های آموزش مربی و داور پهلوانی و زورخانه ای و … در زندانهای سراسر کشور با یکدیگر تعامل و همکاری خواهند داشت.