علی دادگر (سرپرست فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای) عصر روز چهارشنبه در حاشیه رقابت های انتخابی تیم ملی از زورخانه در حال ساخت شاهرود که مزین به نام علمدار کربلا حضرت ابوالفضل عباس (ع) است بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری ورزش ایران (ایپنا) ، در این بازدید فتاحی (مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان)، یلفانی (نایب رییس فدراسیون)، پهلوان توپچی، سعید مرادی (مدیر فرهنگی و امور بین الملل فدراسیون)، عربی (سرپرست مسابقات فدراسیون)، سبزواری (رییس هیئت استان سمنان)، پیشکسوتان و ورزشکاران شاهرود علی دادگرر را همراهی می کردند.

بنابراین گزارش، هزینه ساخت این زورخانه از محل اعتبارات سفر استانی رییس جمهور تامین گردیده است که با درخوواست فتاحی از دادگر قول مساعدت فدراسیون در جهت تجهیز این زورخانه صورت خواهد پذیرفت.

لازم به ذکر است: پس از تکمیل ساخت این زورخانه با حمایت های اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان رقابتهای بین المللی چهارجانبه پهلوانی و زورخانه ای در این زورخانه برگزار خواهد شد