علیرضا حیدری به عنوان رئیس کمیته کشتی پهلوانی اتحادیه جهانی انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، با طرح موضوع فعالیتهای فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی در نشست هیات رئیسه اتحادیه جهانی کشتی در بوداپست مجارستان از سوی نماینده ایران، اعضای هیات رئیسه با اکثریت آرای کشتی پهلوانی را به عنوان یکی از کمیته‌های مستقل کشتی‌های تحت پوشش اتحادیه پذیرفتند.
بر این اساس به دلیل گستردگی فعالیتهای بین المللی کشتی پهلوانی در سه سال گذشته، این رشته که تا پیش از این یکی از انواع کشتی‌های سنتی زیر نظر کمیته کشتی‌های کمربند در اتحادیه جهانی کشتی محسوب می‌شد، به عنوان یکی از کشتی‌های مستقل پذیرفته شد.
پیرو این تصمیم جلسه‌ای در مقر کمیسیون کشتی‌های تحت پوشش اتحادیه در استانبول ترکیه برگزار و کمیته کشتی‌های پهلوانی رسماً آغاز به کار کرد.
همچنین علیرضا حیدری رئیس فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی که از سوی فدراسیون کشتی ایران به عنوان کاندیدای عضویت در کمیسیون کشتی‌های تحت پوشش اتحادیه جهانی کشتی معرفی شده بود به عنوان رئیس کمیته کشتی پهلوانی اتحادیه، به عضویت کمیسیون مذکور درآمد. در این کمیسیون، روسای کمیته ها و فدراسیونهای جهانی پهلوانی، کمربند، گراپلینگ و پانکریشن عضویت دارند.