به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، سرابیان دانشجوی دکترای حقوق عمومی  و از مدیران با سابقه و توانمند است. وی از ورزشکاران فعال زورخانه ای و سالهای متوالی در استان کرمانشاه قهرمان رشته میل بازی بوده است.

لازم به ذکر است؛ در سوابق ورزشی رییس جدید کمیته انضباطی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای، قهرمانی رشته میل بازی ورزش زورخانه ای نیروهای مسلح و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیده می شود.

رییس جدید کمیته انضباطی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای معتقد است پیش از اینکه بخواهیم در مورد مسئله ای کمیته انضباطی برقرار کنیم باید به فکر برنامه جهت پیشگیری از برخوردهای ناهنجار در زورخانه باشیم.

محمدحسن سرابیان در ادامه خاطر نشان کرد:: اگر بخواهیم فضای زورخانه ها و مسابقات مربوطه خالی از هرگونه تنش و بی اخلاقی بوده و فضای دوستی و منش پهلوانی بر کلیه فعالیت های زورخانه ای حاکم باشد، باید بیشتر به فکر پیشگیری از بروز بی اخلاقی ها با شیم.

بنابر این گزارش دادگر، علیرضا عربی (مسوول امور اداری و پشتیبانی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای) را به عنوان دبیر کمیته انضباطی منصوب کرد.

گفتنی است؛ روح الله حسینی(وکیل پایه یک دادگستتری) که پیش از این وکیل حقوقی فدراسیون رزمی نیز بوده و هم اکنون به عنوان وکیل حقوقی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای فعالیت دارد به عضویت کمیته انضباطی این فدراسیون درآمده و از علی دادگر حکم گرفت.