کمانداران چهارشنبه ۱۹ خرداد به ترکیه اعزام می شوند.
به گزارش خبرگزاری ایپنا به نقل از خبرنگار گروه ورزش باشگاه خبرنگاران جوان ؛ تیم ملی تبروکمان در دوبخش ریکرو و کامپوند برای حضور در آخرین رقابت های کسب سهمبه المپیک ،چهارشنبه به تر کیه اعزام می شوند . براین اساس جهت شرکت در این رقابت ها کادر فنی تیم ملی اعضای ملی پوشان به مسابقات جهانی ترکیه را مشخص کردند. دربخش ریکرو مردان : کیوان ریاضی مهر ،میلاد وزیری ،صادق اشرفی ،مجید میر رحیمی ریکرو بانوان : زهرا نعمتی ،زهرا دهقان ،فریده میرزایی ،ملیکا عبد الکریمی کامپوند مردان : اسماعیل عبادی ،مجید میررحیمی ،یاسرعمویی ،امید طاهری کامپوند زنان : فرشته قربانی ، افسانه شفیعی ،ویدا هنرمند،پریسا براتچی مسابقات جهانی ترکیه از ۲۳ خرداد ماه در آنتالیا اآغاز می شود وتا ۳۰ خرداد ماه ادامه دارد. کمانداران تاکنون موفق به کسب یک سهمیه المپیک در بخش بانوان شدند وهنوز سهمیه بخش تیمی و انفرادی مردان را کسب نکردند.