با آغاز رقابتهای بازی های المپیک ریو، نخستین فینال در ۶ آگوست در رشته تفنگ بادی ۱۰ متر بانوان برگزار می‌شود.
به گزارش خبرگزاری ایپنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، سی و یکمین دوره  بازی های المپیک ریو از ۶ آگوست (۱۶ مرداد ماه)با برگزاری رشته تیراندازی در ۱۵ ماده کار خود را آغاز می کند.
در این میان  ۳۹۰ ورزشکار از ۹۷ کشور جهان قرار است در ماده‌های مختلف رشته تیراندازی باهم رقابت کنند.ضمن اینکه الهه احمدی ، نجمه خدمتی دو تیرانداز کشورمان هستند که در روز اول پا به رقابت با حریفان المپینی خود می گذارند.
نجمه خدمتی، الهه احمدی، گلنوش سبقت الهی ، مه لقا جام بزرگ و پوریا نوروزیان، ۵ تیرانداز کشورمان هستند که از ۱۶ الی ۲۴ مرداد ماه که در بازی های المپیک ریو در پشت جوخه آتش قرار می گیرند.
زمان دقیق  برگزاری مسابقات به شرح زیر است به وقت ایران:
۶ آگوست (شنبه ۱۶ مرداد ماه):
مرحله مقدماتی تفنگ بادی ۱۰ متر بانوان ساعت ۱۶ ( الهه احمدی و نجمه خدمتی)
فینال تفنگ بادی ۱۰ متر بانوان  ساعت ۱۸
مرحله مقدماتی تپانچه ۱۰ متر مردان ساعت ۲۱:۳۰٫
فینال تپانچه ۱۰ متر مردان ساعت ۲۲
۷ آگوست (یکشنبه ۱۷ مرداد ماه):
مرحله مقدماتی تپانچه ۱۰ متر بانوان ساعت ۱۶:۳۰ ( گلنوش سبقت الهی)
مرحله مقدماتی تراپ بانوان ساعت ۱۶:۳۰
روز اول تراپ مردان ساعت ۱۷
فینال تپانچه ۱۰ متر بانوان ساعت ۱۸:۳۰
فینال تراپ مردان ساعت ۲۲:۳۰
۸ آگوست ( دوشنبه ۱۸ مرداد ماه):
مرحله مقدماتی تفنگ بادی ۱۰ متر مردان ساعت ۱۶:۳۰ ( پوریا نوروزیان)
روز دوم تراپ مردان ساعت ۱۶:۳۰
فینال تفنگ ۱۰ متر مردان ساعت ۱۹:۳۰
فینال تراپ مردان ساعت ۲۲:۳۰
۹ آگوست: ( سه شنبه ۱۹ مرداد ماه)
مرحله مقدماتی تپانچه ۲۵ متر بانوان در دو مرحله دقت و سرعت ساعت ۱۶:۳۰( گلنوش سبقت الهی)
فینال تپانچه ۲۵ متر بانوان ساعت ۲۳
۱۰ آگوست( چهارشنبه ۲۰ مرداد ماه):
مرحله مقدماتی تپانچه ۵۰ متر مردان ساعت ۱۶:۳۰
مرحله مقدماتی تراپ دوتایی مردان ساعت ۱۶:۳۰
فینال تپانچه ۵۰ متر مردان ساعت ۱۹:۳۰
فینال تراپ دوتایی مردان ساعت ۲۲:۳۰
۱۱ آگوست( پنج شنبه ۲۱ مرداد ماه):
مرحله مقدماتی تفنگ سه وضعیت بانوان ساعت ۱۶:۳۰( مه لقا جام بزرگ)
فینال تفنگ سه وضعیت بانوان ساعت ۱۹:۳۰
۱۲ آگوست ( جمعه ۲۲ مرداد ماه):
مرحله مقدماتی تفنگ ۵۰ متر درازکش مردان ساعت ۱۶:۳۰
مرحله مقدماتی اسکیت بانوان ۱۶:۳۰
روز اول اسکیت مردان ساعت ۱۷
فینال تفنگ ۵۰ متر درازکش مردان ساعت ۱۸:۳۰
مرحله دقت تپانچه ۲۵ متر مردان ساعت ۱۹:۴۵
فینال اسکیت بانوان ساعت ۲۲:۳۰
۱۳ آگوست ( شنبه ۲۳ مرداد ماه):
مرحله سرعت تپانچه ۲۵ متر مردان ساعت ۱۶:۳۰
روز دوم اسکیت مردان ساعت ۱۷
فینال تپانچه ۲۵ متر مردان ساعت ۲۰
۱۴ آگوست ( یکشنبه ۲۴ مرداد ماه):
مرحله مقدماتی تفنگ ۳ وضعیت مردان ساعت ۱۶:۳۰( پوریا نوروزیان)
فینال تفنگ ۳ وضعیت مردان ساعت ۲۰:۳۰