مسابقات دوچرخه‌سواری المپیک ۲۰۱۶ از ۱۶ مرداد در بخش جاده آغاز و ۳۱ مرداد در بخش کوهستان به پایان می‌رسد.
به گزارش خبرگزاری ایپنا، کمیته برگزاری مسابقات المپیک، زمان برگزاری رقابت های دوچرخه سواری را اعلام کرد که به شرح زیر است:
دوچرخه سواری سرعت جاده (۶ و ۷ آگوست – 16 و ۱۷ مرداد)
دوچرخه سواری تایم تریل (۱۰ آگوست – 20 مرداد)
دوچرخه سواری ترک (۱۱ تا ۱۶ آگوست – 21 تا ۲۶ مرداد)
دوچرخه سواری BMX (17 تا ۱۹ آگوست – 27 تا ۲۹ مرداد )
دوچرخه سواری کوهستان ( ۲۰ تا ۲۱ آگوست – 30 و ۳۱ مرداد) قادر میزبانی، میرصمد پورسیدی و آروین معظمی سه ملی پوش دوچرخه سواری هستند که باید در المپیک ریو به مصاف رقیبان سرشناس خود بروند.