22-9

«شلیک» وزارت ورزش به استقلال ایران با «هدف» قرار دادن «فدراسیون تیراندازی»/ بی‌اطلاع بودند یا هدف دیگری داشتند؟