به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، دیدار نهایی بخش تیمی اسلحه فلوره
شمشیربازی بین تیمهای روسیه و فرانسه برگزار شد که روسها با برتری ۴۵ بر ۴۱ مدال طلای
این اسلحه را از آن خود کردند و فرانسه به نقره رسید. همچنین تیم ملی آمریکا هم با
شکست ۴۵ بر ۳۱ ایتالیا مدال برنز را گرفت
.