به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، مایکل فلپس مدال طلای شماره بیست و یکم خود را
به صلح جهانی تقدیم کرد. فلپس در نشست خبری خود گفت: بسیار خوشحالم و امیدوارم باز
هم در جهان ورزش باشم و کنار نروم، سن مهم است اما من کوهی از انگیزه و بمبی از انرژی
هستم. 


فلپس در ادامه خاظر نشان کرد: برای صلح جهانی بهترین آرزوها را دارم. شنای آمریکا اکنون
به یک قطب جهانی تبدیل شده اما در المپیک فکر من ملیتی نیست و خود را آزاد و بدون مرز
می‌بینم، آرزوی من جهانی بدون مرز است و برای همه دنیا صلح و آرامش را آرزو دارم
.