مایکل فلپس شناگر سرشناس آمریکایی با کسب یک طلای دیگر  تعداد مدالهای خود در ادوار المپیک را به رقم غیرقابل
باور ۲۲ رساند
.

به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، فلپس طلای چهارم را با برتری در رشته
۲۰۰ متر مختلط به دست آورد
. این ورزشکار آمریکایی با کسب چهارمین طلا از نزدیکترین
تعقیب کننده خود در تمام ادوار به اندازه دوبرابر فاصله گرفته است
.
جالب اینکه فلپس نیم ساعت بعد از کسب مدال طلا در رشته ی نیمه نهایی رشته پروانه شرکت
کرد و آنجا نیز  با قدرت خود را به مرحله فینال
رساند. این شناگر آمریکایی که خبرسازترین  ورزشکار
در این دوره محسوب می شود، قصد دارد رکورد شخصی خود را به قله ای غیرقابل دسترس برساند
.
گفتنی است؛ چهار طلای فلپس در المپیک ۲۰۱۶ ریو در رشته های چهار در دویست متر آزاد
تیمی، دویست متر پروانه، چهار در صد متر آزاد و دویست متر کرال سینه به دست آورد.