54

قائم‌مقامی:
شطرنج، موفق و پُرامید‌ترین رشته‌ی ورزشی ایران است