به گزارش خبرگزاری ایپنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون اسکیت، باشگاه های شرکت کننده در این مسابقات حداکثر تا روز پنجشنبه ۲۸ مرداد ماه سال جاری فرصت دارند تا برای حضور و اعلام آمادگی اقدام نمایند.

بنا بر مصوبه جلسه هماهنگی سازمان لیگ مورخ ۲۶ خردادماه سال جاری، مسابقات لیگ دسته یک در چهار مرحله متمرکز و با توجه به زمان و مکان تعیین شده برگزار می گردد.

نظر به این که مقرر گردید شرکت در هر یک از مسابقات کشوری، دستجات آزاد، لیگ و سایر مسابقات اعلام شده توسط فدراسیون دارای امتیاز باشد و مجموع امتیازات برای عضویت در تیم ملی محاسبه شود، این مسابقه نیز دارای امتیاز برای ورود به تیم ملی است.