به گزارش خبرگزاری ایپنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی ، مسابقات شمشیربازی قهرمانی زیر ۲۳ سالهای کشور روز گذشت در سالن شهید کلاهدوز تهران به پایان رسید که نگین کافی  سکینه نوری و نجمه سازنچیان توانستند مقام نخست مسابقات را بدست آورند.
بر این اساس در مسابقات اسلحه فلوره پس از انجام ۱۸۴ بازی نگین کافی از یزد باغلبه بر مطهره محسنی از تهران قهرمان شد ومقام سوم مشترک به الهه قهرمانی آذربایجان غربی و سروناز مرتضوی از تهران رسید.
در اسلحه سابر پس از انجام ۱۳۲مسابه نجمه سازنچیان از یزد و پریماه برزگر از البرز به ترتیب اول و دوم شدند و فرناز صفوی زاده از یزد و کیانا باقرزاده از تهران مشترکا سوم شدند.
همچنین در اسلحه اپه مسابقات پس از انجام ۱۷۸ رقابت، سکینه نوری و فریماه بابا پور هر دو از آذربایجان غربی قهرمان و نایب قهرمان شدند و سمیرا سید حسینی از اصفهان و نگین مکلایی از تهران  به مقام سوم مشترک مسابقات اپه ذست یافتند.
این مسابقات در مجموع پس از انجام ۴۹۳ مسابقه  به پایان رسید تا نفرات برتر به اردوی تیم ملی امیدهای ایرا ن دعوت شوند.