عضو تیم ملی دوچرخه سواری ایران از خط پایان مسابقات تایم تریل انفرادی
سی و یکمین دوره بازیهای المپیک عبور کرد. 


به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، مسابقات دوچرخه سواری سی و یکمین دوره بازیهای
المپیک در بخش تایم تریل عصر دیروز چهارشنبه پیگیری شد که طی آن قادر میزبانی با زمان
یک ساعت، ۲۱ دقیقه، ۳۹ ثانیه و ۴۵ صدم ثانیه از خط پایان عبور کرد.
این مسابقات در شرایطی برگزار شد که هوای شهر ریو دیروز بارانی و مه آلود بود و لغزندگی
سطح زمین کار را برای دوچرخه سواران سخت کرده بود
.