خبرگزاری ایپنا – الهه احمدى متولد ١٠ خرداد ١٣٦١ است كه موفق به كسب مدال در سطح جهانى ، المپيك و آسيايى در رشته تيراندازى شده است . با هم ميخوانيم :
من به خوبى با همايش فرزندان آفتاب آشنايى دارم و در چندين دوره حضور پيدا كردم . راستش براى من كه هميشه ارزشهاى اخلاقى مهم تر از مدال قهرماني بوده باعثِ افتخار هست امسال در ليست كانديدا حضور دارم. برگزارى و تداوم اين همايش همواره براى من اين موضوع رو يادآورى ميكنه كه خوب بودن در دنياى حرفه اى ورزش بايد در الويت باشه و براى حفظ اين ارزش همواره در حد توان تلاش كردم و به لطف پروردگار موفق هم بودم .از جناب آقاى دكتر اميررضا خادم و تيم همراهشون كه باعث و بانى اين همايش هستند كمال تشكر رو دارم و براشون آرزوى موفقيت ميكنم