نوع پوشش بانوان مهمترین و بزرگ ترین تغییر ظاهری ورزشکاران بوده است. پوشش زنان ورزشکار ایران قبل از انقلاب اسلامی، بعد از آن و تا زمان حال رفته رفته دستخوش تغییراتی متناسب با هر رشته ورزشی و شرایط آن زمان جامعه قرار گرفت.

 پس از انقلاب اسلامی عرصه‌های مختلف حیات اجتماعی در ایران دچار تغییر و تحولات بنیادین شد که یکی از این عرصه‌ها ورزش است. در این میان، به دلیل حساسیت‌هایی که به‌وجود آمده بود ورزش زنان به دلیل پوشش متفاوت بانوان ورزشکار بسیار بیشتر از ورزش مردان دچار تغییر و تحول شد.

حتی تا چندین سال فعالیت‌های جدی بانوان در عرصه ورزش قهرمانی به حالت تعلیق درآمد و تیم‌های ورزشی زنان ایران اگر هم باقی مانده‌ بودند، عملاً حضوری در رقابت‌های بین‌المللی نداشتند. چند سال از انقلاب گذشته بود که به تدریج عرصه ورزش نیز مانند سایر عرصه‌ها خود را بازیافت و تغییراتی تدریجی و گام‌به‌گام در حوزه ورزش زنان ایجاد شد.

سال ۱۳۶۰ را می‌توان سرآغاز تشکیلات ورزشى زنان در دستگاه ورزش کشور به‌شمار آورد. در این سال هدایت فعالیت‌هاى ورزشى زنان به عهده کمیته‌اى تحت عنوان “کمیته ورزش بانوان” گذاشته شد و این کمیته فعالیت خود را به عنوان یکى از زیر مجموعه‌هاى دفتر امور مشترک فدراسیون‌هاى ورزشى آغاز کرد.

با گسترش روزافزون فعالیت‌هاى ورزشى در سراسر کشور، افزایش تعداد انجمن‌هاى ورزشى و هیأت‌هاى ورزشى در حوزه‌هاى ستادى، استانى و شهرستانى، نیز رشد کمى بانوان ورزشکار و سازمان‌یافته، ضرورت بازنگرى در نظام تشکیلاتى سازمان ورزش زنان احساس شد. این تغییر و تحولات همچنان ادامه داشت. تا اینکه همزمان و با گذشت چندین سال و با گرایش هرچه بیشتر زنان به سمت فعالیت‌های ورزشی بتدریج شاهد تغییراتی محسوس در تمامی بخش‌های ورزش بانوان ایران بودیم. نوع پوشش بانوان مهمترین و بزرگ ترین تغییر ظاهری در این حوزه بوده است. پوشش زنان ایران قبل از انقلاب اسلامی، بعد از آن و تا زمان حال رفته رفته دستخوش تغییراتی متناسب با هر رشته ورزشی و شرایط آن زمان جامعه قرار گرفت. تغییراتی که لازمه پبشرفت شیرزنان کشورمان در عرصه‌های جهانی ورزش بوده و به روز بودن این تغییرات روند پیشرفت بانوان ورزشکار را سریع تر خواهد کرد.