محمد عزیزی با بیان اینکه رشته های انفرادی قابلیت مدال آوری بهتری دارد،گفت: از منظر کسب مدال در رشته های مختلف در ادوار المپیک، رشته هایی مانند کشتی، وزنه برداری، تکواندو و دو و میدانی موفق به کسب مدال شده اند.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی افزود: در مسابقات جهانی و المپیک باید نسبت به مدال آوری بانوان حساب بیشتری باز کرد؛ لذا وزارت ورزش باید اهتمام بیشتری به ورزش بانوان داشته باشد.
عضو هیأت رئیسهفراکسیون ورزش مجلس با اشاره به اینکه اعتبارات ورزشی باید مناسب بوده و تخصیص آن نیز به موقع انجام گیرد، تصریح کرد: دولت باید برای ورزشکاران ملی پوش که با زحمت فراوان در مسابقات المپیکی و جهانی صاحب مدال می شوند و برای کشورمان افتخارآفرینی می کنند امکانات مناسبی در نظر بگیرد.