24-13

دو والیبالیست دختر ارومیه ای به اردوی تیم ملی دعوت شدند